Het onderwijsprofiel

Via het onderwijsprofiel maken wij inzichtelijk hoe wij ons onderwijs inrichten op de volgende gebieden:

-Visie en missie van de school

-Kwaliteitszorg

-Leerresultaten en ambities

-Leerstofaanbod

-Leertijd

-Didactisch en pedagogisch handelen

-Klassenmanagement

Vanuit passend onderwijs hebben alle scholen in onze regio dit profiel beschreven. Op deze wijze is het voor ouders inzichtelijk of en welke school past bij hun kind. Voor overige profielen zie: www.passendonderwijs-zk.nl