Schoolplan 2019-2023

Download hier ons schoolplan.

Hierin staat grofweg beschreven waar onze speerpunten liggen voor de komende vier jaar.

Het plan beschrijft onder andere gebieden als het pedagogisch klimaat, ons didactisch handelen, de actieve en zelfstandige rol van de leerlingen, ons leerstofaanbod, onze leeropbrengsten en de manier waarop wij zorg en begeleiding bieden aan onze leerlingen.