Informatie voor en over onze leerlingen

Op onze school hebben we een levendige leerlingenraad. Bij dit platvorm worden de stemmen van onze leerlingen gehoord en waarbij ze een actieve rol spelen in het vormgeven van hun eigen leeromgeving. Leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen hieraan deelnemen na een verkiezingsronde. Ze leren hier om te gaan met leiderschap, verantwoordelijkheid, besluiten nemen, samenwerken en vooruitdenken.
Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen en bevorderen tevens hiermee het actief burgerschap van kinderen. Wij vinden het belangrijk kinderen te betrekken en verantwoordelijkheid te geven over schoolse zaken.

Daarnaast hebben wij een moestuin aan de achterkant van onze school. Deze wordt onderhouden door de moestuinraad: een groep leerlingen uit 5 t/m 8. Zij hebben de verantwoordelijkheid voor een nette en goed onderhouden moestuin, het zaai-/ en oogstschema en de ondersteuning aan de andere groepen.
Daarnaast leren ze vele vaardigheden toepassen in een omgeving waar zij enthousiast van worden: met hun handen in de aarde. Ze leren rekenen (hoeveel liter aarde is er nodig om de bakken bij te vullen), spelling (naambordjes schrijven van de gezaaide groenten), taal (zaairoosters schrijven) en ga zo maar door!