Onderwijs

Op deze pagina kunt u alles vinden over het onderwijskundig beleid van de Prinses Beatrixschool. Binnen onze visie en missie staan kinderen centraal: jij kunt het is ons uitgangspunt.

Naast ons basisaanbod nemen wij u binnen ons onderwijsconcept mee in de leerstijlen die wij inzetten en het thematisch leren binnen het didactisch handelen.

In de schoolgids kunt u de speerpunten van onze onderwijsontwikkeling vinden.

De onderwijsinspectie heeft in januari 2013 voor het laatst onze school bezocht. Wij zijn trots op het resultaat!