Onderwijs

Op deze pagina kunt u alles vinden over het onderwijskundig beleid van de Prinses Beatrixschool. Binnen onze visie en missie staan kinderen centraal: jij kunt het is ons uitgangspunt.

Naast ons basisaanbod nemen wij u binnen ons onderwijsconcept mee in de leerstijlen die wij inzetten en het thematisch leren binnen het didactisch handelen.

In de schoolgids kunt u de speerpunten van onze onderwijsontwikkeling vinden.

In het schooljaar 2018/2019 heeft de inspectie ons bezocht voor een deelonderzoek professionele ruimte. Wij zijn trots op het resultaat.