Tussen Schoolse Opvang

Alle kinderen blijven in principe tussen de middag op school. Hieraan zijn kosten verbonden.

Kinderen eten in de klas onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Na het eten worden de kinderen een half uur opgevangen door de TSO medewerkers. Deze is in handen van SportFever en enthousiaste vrijwilligers/ouders van onze school. Kinderen spelen dan vooral buiten, een half uurtje frisse lucht en beweging! Wij rekenen 0,90 eurocent per kind per dag voor het overblijven.

Ook overblijfkracht worden?
Heeft u belangstelling om ook mee te draaien als overblijfkracht in de groepen 1 en 2 of op het grote plein bij de bovenbouw op vrijdag? 

Neem dan contact op met Angenita Booman via: administratie@pbs-heemstede.nl