Tussen Schoolse Opvang

Alle kinderen blijven in principe tussen de middag op school. Hieraan zijn kosten verbonden.

Kinderen eten in de klas met hun eigen leerkracht. Na het eten worden de kinderen een half uur opgevangen door de TSO. Deze is in handen van Les Petits en enthousiaste vrijwilligers/ouders van onze school. Kinderen spelen dan vooral buiten, een half uurtje frisse lucht en beweging!

Ook overblijfkracht worden?
Heeft u belangstelling om ook mee te draaien als overblijfkracht in de groepen 1 en 2? Neem dan contact op met Angenita Linders via: administratie@pbs-heemstede.nl