Verlof aanvraag

Het kan voorkomen dat u verlof van onderwijs wil aanvragen voor uw kinderen, buiten de schoolvakanties om. Hierover is duidelijke wet -en regelgeving opgesteld door de overheid, de gemeente Heemstede en de onderwijsinspectie. Hieronder kunt u deze informatie downloaden. U kunt dan zelf bekijken of de reden van uw verlofaanvraag voldoet aan de voorschiften. Wanneer dit niet zo is kunnen wij geen toestemming verlenen en zijn wij verplicht absenties te melden bij de leerplicht.

Leerplicht

Wanneer u een verlofaanvraag wilt doen dient u dit, minimaal 8 weken voor datum, schriftelijk in te dienen bij de directeur. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

formulier verlofaanvraag