Pedagogisch beleid

In de visie van onze school staat het kind, de actieve leerling, centraal.  Wij kijken naar behoeften van kinderen en stemmen ons gedrag hierop af. Wederzijds respect is ons uitgangspunt. Wij laten kinderen deelgenoot zijn van hun eigen leerproces. Zij ontdekken dat hun eigen aandeel binnen het onderwijs van wezenlijk belang is. Wij gaan uit van de kwaliteiten van kinderen: jij kunt het.

Wij willen dat kinderen zich welkom voelen op school. Wij heplen onze leerlingen te groeien in de basisbehoeften van elk individu; competentie, autonomie en relatie. Persoonlijke groei, het ontdekken van talenten, het maken van vrienden, samenwerken met anderen en verantwoordelijkheden dragen. Kinderen worden op onze school actief betrokken bij hun leerproces.

download hier ons pedagogisch beleid

download hier ons anti-pestprotocol

download hier onze aanpak bij leerlingen met gedragsproblemen