Pedagogisch beleid

In de visie van onze school staat de leerling centraal. Wij kijken naar behoeften van onze leerlingen en stemmen ons gedrag en aanbod hierop af. Wederzijds respect is ons uitgangspunt. Wij laten leerlingen deelgenoot zijn van hun eigen leerproces. Zij ontdekken dat hun eigen aandeel binnen het onderwijs van wezenlijk belang is. Wij gaan uit van de kwaliteiten van kinderen: jij kunt het.

Wij willen dat leerlingen zich welkom voelen op school. Wij helpen onze leerlingen te groeien in de basisbehoeften van elk individu; competentie, autonomie en relatie. Persoonlijke groei, het ontdekken van talenten, het maken van vrienden, samenwerken met anderen en verantwoordelijkheden dragen. Leerlingen worden op onze school actief betrokken bij hun leerproces.

Daarnaast is er veel aandacht voor het welbevinden: zonder welbevinden geen cognitieve groei.
Hierbij werken we met de methode Klasse(n)Kracht en werken we met meerdere specialisten binnen de school. De Gouden-, Zilveren- en Bronzenweken zijn van wezenlijk belang waarbij we ingaan op kennismaking van de klas, de leerkracht en jezelf. We stellen gezamenlijk een groepsmissie en regels op en voeren kringgesprekken over (digitaal)pesten, erbij (willen) horen, samen spelen/werken, reageren op elkaar, verschillen en overeenkomsten. Of aan het eind van het jaar: afscheid nemen.

Het gehele jaar door is er wekelijks aandacht voor sociaal-emotioneel en de groepsvorming middels (samenwerkings)opdrachten, gesprekken of activiteiten.