Oudercommissie

De Oudercommissie van de Prinses Beatrixschool, mogen wij ons even voorstellen?

Onze oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en leraren/leraressen. Met elkaar willen we er voor zorgen dat de school een fijne school is waar onze kinderen met plezier naar toe gaan.

De leden van de oudercommissie zijn:
Bregje Maes (voorzitter)
Eelke Visscher (penningmeester)
Marie Ange van Westerhoven (secretaris)
Jaap van Andel
Sebastian Hensler
Myrthe Heems (onderwijsassistent groep 1/2)
Cindy Obdam (leerkracht groep 1/2 blauw)

Wat doet de Oudercommissie?

Gedurende het schooljaar organiseert de oudercommissie alle sociale en feestelijke activiteiten, die naast het leren komen kijken. Het leren wordt hiermee nog aantrekkelijker en daarnaast is de betrokkenheid van alle ouders, school en leerlingen onderling ontzettend belangrijk en zeer gewenst.

Ook het meehelpen, begeleiden en het verrichten van hand- en spandiensten bij activiteiten hoort bij het takenpakket van onze OC.

Zo organiseert de oudercommissie het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en het Paasfeest.
Wordt er jaarlijks een Boekenmarkt georganiseerd tijdens de Boekenweek. Elk jaar wordt een goed doel uitgekozen voor de opbrengst van de Boekenmarkt.

De oudercommissie helpt ook mee bij de schoolreisjes, het kamp (groep 5-8), de sportdag en het eindfeest.
We regelen de schoolfotograaf, zodat uw kind(eren) elk jaar weer een leuk schoolaandenken kan/kunnen meenemen.

Voor elke activiteit wordt een werkgroep samengesteld uit leden van de OC. De werkgroep schakelt hierbij, indien nodig, de klassenouders en andere hulpouders in. Op deze manier kunt u ook betrokken zijn bij de activiteiten op school.

Ondersteunen van goed onderwijs. De Oudercommissie draagt onder andere zorg voor de organisatie van en ondersteuning bij (feestelijke) activiteiten.

Deze extra activiteiten kunnen wij doen door de vrijwillige ouderbijdrage die elk jaar aan het begin van het schooljaar aan ouders gevraagd wordt.

Wanneer vergadert de OC?
De OC vergadert gemiddeld een keer per twee maanden.
De vergaderingen zijn openbaar en geïnteresseerde ouders/verzorgers zijn van harte welkom om een vergadering bij te wonen. U kunt zich vooraf aanmelden via onderstaand e-mailadres.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, of informatie willen over de oudercommissie en de activiteiten die wij organiseren, stuur dan een mail naar: oc@pbs-heemstede.nl