Welkom

De Prinses Beatrixschool is een school die geen kind over het hoofd ziet.

Welkom

De Prinses Beatrixschool is een school die geen kind over het hoofd ziet. Waar plek is voor talenten in soorten en maten. We dagen ze uit, we laten ze tot hun recht komen. Het is ons motto, het is wat we altijd zeggen: 

jij kunt het 

Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie15-10-202223-10-2022
Kerstvakantie24-12-202208-01-2023
Voorjaarsvakantie25-02-202305-03-2023
Goede vrijdag07-04-202307-04-2023

Pasen

09-04-202310-04-2023
Meivakantie22-04-202307-05-2023
Hemelvaart en vrije dag18-05-202319-05-2023
Pinksteren28-05-202329-05-2023
Zomervakantie22-07-202303-09-2023

Vrije middag

Datum

Tijd

Vrije middag voor de Kerstvakantie23-12-2022Alle groepen om 12.00 uur uit
Vrije middag voor de zomervakantie21-07-2023Alle groepen om 12.00 uur uit
StudiedagDatum

Groep

Donderdag13-10-2022Groepen 1 t/m 8
Vrijdag14-10-2022Groepen 1 t/m 8
Maandag28-11-2022Groepen 1 t/m 8
Vrijdag24-02-2023Groepen 1 t/m 8

Visie en Missie

De Prinses Beatrixschool heeft een naam hoog te houden. In de Componistenbuurt en ver daarbuiten. We lossen hoge verwachtingen in. Wij zijn een baken, een begrip. Het is onze trots.

Leerlingenraad

Op prinsjesdag wordt jaarlijks de verkiezing gehouden van de leerlingenraad. Alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. De leerlingen ontwerpen posters waarop zij hun standpunten duidelijk maken aan de leerlingen en de school.

Medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 leerkrachten (leerkrachtgeleding). Vanuit beide geledingen hebben 2 personen stemrecht

Onderwijsconcept

Binnen ons onderwijs staan de kernvakken en de zaakvakken centraal. We geven onderwijs in deze vakken met behulp van recente en moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen.

Oudercommissie

Onze oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en leraren/leraressen. Met elkaar willen we er voor zorgen dat de school een fijne school is waar onze kinderen met plezier naar toe gaan.