Welkom

Op de Prinses Beatrixschool mag je eigen-wijs zijn!

Welkom

Welkom op de website van de Prinses Beatrixschool in Heemstede!

Op de Prinses Beatrixschool is elk kind uniek, heeft een andere onderwijsbehoefte en zien we niemand over het hoofd.

We zijn een school waar plek is voor talenten in alle soorten en maten. We dagen onze leerlingen uit en laten ze tot hun recht komen.

Iedereen is gelijk aan elkaar, iedereen hoort erbij. We zorgen voor een leeromgeving waar onze leerlingen zich op een veilige manier zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Het is ons motto, het is wat we altijd zeggen:

jij kunt het 

Op de Prinses Beatrixschool werken wij met bouwen (groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). Onze leerlingen werken veel met elkaar samen.

Wij geven thematisch onderwijs: van de boerderij tot twee keer oorlog, van de ruimte tot natuurrampen. Alles komt voorbij.
Binnen de thema's koppelen wij de basisvakken en kunnen onze leerlingen toepassen wat zij geleerd hebben.
We openen de thema's feestelijk met de gehele school op het schoolplein en sluiten ze af met kijkochtenden of -avonden.

Het rapportfolio staat bij ons centraal waar de leerlingen hun groei en doelen vastleggen. Eigenaarschap is hierbij een belangrijke kernwaarde.

 Nieuwsgierig? Kom snel een kijkje nemen bij ons op school!

Visie en Missie

De speerpunten van ons onderwijs zijn:
Vertrouwen: vertrouwen in de ontwikkeling van elke leerling en in elkaar.
Verwondering: leerlingen leren bij ons door nieuwsgierigheid, verwondering, experimenteren en een onderzoekende houding.
Verbinding: verbinding met elkaar door samen te werken en verbinding met de wereld om ons heen waar we de kennis uithalen en toepassen.
Eigenaarschap: zelfsturing, reflectie, zelfkennis, zelfbewustzijn en ruimte voor initiatief.
Lef: we creëren passend aanbod door buiten de gebaande paden te treden om elk kind tot leren te laten komen.
Plezier: we hebben plezier in de dagelijkse dingen op school.

Ons geloof is dat geen enkel kind op dezelfde manier leert of informatie verwerkt.
“Leerlingen hebben gelijke kansen wanneer zij ongelijk onderwijs krijgen”

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig geworden naar onze school?

Plan dan een rondleiding via ons interesse formulier!
En wie weet... tot snel!


Medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 3 leerkrachten (leerkrachtgeleding). Vanuit beide geledingen hebben 2 personen stemrecht

Onderwijsconcept

Binnen ons onderwijs staan de kernvakken en de zaakvakken centraal. We geven onderwijs in deze vakken met behulp van recente en moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen.

Oudercommissie

Onze oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en leraren/leraressen. Met elkaar willen we er voor zorgen dat de school een fijne school is waar onze kinderen met plezier naar toe gaan.