Organisatie

Onder dit tabblad vindt u informatie over alle personen, taken en functies binnen de Prinses Beatrixschool.

Onze organisatie is opgebouwd uit een bestuur: TWijs. Hieronder vallen 34 scholen in Haarlem en omgeving.
Op de Prinses Beatrixschool hebben we een directie die bestaat uit een directeur (Lisette Vlek van Marken) en een adjunct-directeur (Marloes van der Klugt). Meer over de directie is hier te lezen.
Wij werken met bouwen: drie gecombineerde groepen binnen een bouw. De bouwen zijn: groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Deze bouwen werken nauw met elkaar samen. De lessen worden gezamenlijk voorbereid, de zorg wordt gedeeld, de leerlingen spelen en leren met/van elkaar en de lessen kunnen in verschillende samenstellingen worden gegeven.
Het ene jaar ben je de jongste leerling uit de bouw en het andere jaar de oudste. Dit stimuleert verschillende vaardigheden en rollen.

In de bouw werken vaste leerkrachten. Meer over het team is hier te vinden.

De bouwen worden ondersteund door verschillende ondersteuners die hun eigen expertise hebben: een onderwijs assistente en twee leraarondersteuners.

De kwaliteit en zorg wordt gemonitord door onze IB-er.

Les Petits is letterlijk aan onze school verbonden. Hier bevindt zich de peuterspeelzaal en zij organiseren de BSO op de school.

SportFever organiseert onze TSO waarbij de leerlingen veilig, gevarieerd en sportief kunnen buitenspelen. Ook bij hen is de BSO mogelijk.