Visie en Missie

De Prinses Beatrixschool heeft een naam hoog te houden. In de Componistenbuurt en ver daarbuiten. We lossen hoge verwachtingen in. Wij zijn een baken, een begrip. Het is onze trots.

De Prinses Beatrixschool is een school met een rijk verleden. Als een basis voor een nog rijkere toekomst. We koesteren de waarden en normen van eerdere generaties. We hechten aan cohesie. We doen het samen. Het is ons anker.

De Prinses Beatrixschool is een school in het heden. In een maatschappij met steeds andere eisen. We bereiden kinderen erop voor, we bieden kansen voor nu en later – als leerling, als burger. Het is onze plicht.

De Prinses Beatrixschool is een school die de wereld wil omarmen. Met cultuur en zingeving van overal. Wij zijn nieuwsgierig, open en betrokken, we respecteren anderen.We sluiten niemand buiten omdat we zoeken naar kansen en mogelijkheden. Het is ons geloof.

De Prinses Beatrixschool is een school die zichzelf verbetert. Met klassikaal onderwijs waar het moet, individueel waar het kan. Wij willen kinderen laten stralen, we willen plezier zien in de klas. Het is onze passie.

De Prinses Beatrixschool is een school vol energie. Je voelt het, je ziet het. We bewegen, we vernieuwen, we leggen de lat hoog. Het is onze drijfveer.

Onze school is een school die geen kind over het hoofd ziet. Waar plek is voor talenten in soorten en maten. We dagen ze uit, we laten ze tot hun recht komen. Het is ons motto, het is wat we altijd zeggen: jij kunt het.