Interesse in de Prinses Beatrixschool?

Met ingang van 1 maart 2022 hebben de Heemsteedse basisscholen een gezamenlijke aanmeldprocedure. De afspraken uit dit Heemsteedse protocol hebben wij vertaald naar de situatie voor onze eigen school.
Kinderen die voor 1 maart 2022 geboren zijn, vallen onder de oude aanmeldregeling. Eerder bevestigde inschrijven blijven gewoon van kracht.

De samenwerking met ouders vinden wij heel belangrijk. Daarom plannen wij voorafgaand aan de inschrijving van uw zoon of dochter een intake/rondleiding in om elkaar te leren kennen en u informatie over onze school te geven. Natuurlijk is er in dit gesprek ruimte voor vragen van uw kant.

Wilt u zich aanmelden, download dan het interesseformulier via de website en mail het naar administratie@pbs-heemstede.nl

 • Interesseformulier (onderaan deze website pagina staan data voor rondleidingen. Graag uw voorkeur  aangeven onderaan op het interesseformulier.  De rondleidingen starten om 09.00 uur)

  Zo spoedig mogelijk ontvangt u een bevestiging van het interesseformulier en een uitnodiging voor het gesprek. Aan het eind van het gesprek ontvangt u, indien gewenst, van ons het inschrijfformulier.

  Vanaf dat uw kind drie jaar is, kunt u het inschrijfformulier afgeven op school of mailen naar bovengenoemd mailadres. Wij adviseren u om direct aan te melden als uw kind 3 jaar is.
  Binnen uiterlijk 6 weken hoort u schriftelijk van ons of wij uw kind kunnen plaatsen bij ons op school (in de zomervakantie kan dit iets langer duren). De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat schriftelijk weten.

  Wettelijk kunt u uw kind aanmelden op één basisschool.

  Wachtlijst
  Het aantal plekken dat wij hebben voor een jaarlaag zullen wij zo evenwichtig mogelijk over het hele jaar verdelen. Het kan zijn dat het geboortejaar van uw kind al vol zit bij aanmelding. Wij hanteren dan een beperkte wachtlijst. Het is dringend advies om uw kind dan tijdig aan te melden op een andere basisschool waar wel plek is. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland stelt maandelijks een lijst op met beschikbare plekken van basisscholen in de regio.

  Broertjes/zusjes regeling
  Op het moment dat uw oudste kind geplaatst is, vallen broertjes en zusjes onder de voorrangsregeling. De voorrangsregeling houdt in dat u een mail kunt sturen naar

  administratie@pbs-heemstede.nl met het verzoek om een aanmeldformulier te ontvangen voor een broertje of zusje van een geplaatste leerling. Dit verzoek kunt u doen vanaf het moment dat uw tweede kind (of volgende kind) is geboren.

  Werkzaam op de Prinses Beatrixschool?
  Kinderen met een ouder die werkzaam is op de PBS (dienstverband onbepaalde tijd), vallen onder de voorrangsregeling.

  Zij-instroom
  Is uw kind al gestart op een andere basisschool of komt u uit het buitenland en heeft u interesse in onze school?  Stuur dan een mail aan: administratie@pbs-heemstede.nl

  Graag met de uitleg waarom u een andere basisschool zoekt en de leeftijd en groep van uw kind(eren). Zo spoedig mogelijk wordt er dan door onze intern begeleider contact met u opgenomen.

  Heeft u vragen over deze procedure, neemt u dan gerust contact met ons op. (023-5471931)

  Rondleidingen schooljaar 2024-2025: De rondleidingen starten om 09.00 uur!
  Dinsdag 17 september 2024 
  Donderdag 3 oktober 2024
  Dinsdag 15 oktober 2024
  Dinsdag 5 november 2024
  Donderdag 21 november 2024 (rondleiding geheel engelstalig!)
  Dinsdag 3 december 2024
  Dinsdag 14 januari 2025
  Donderdag 16 januari 2025
  Dinsdag 28 januari 2025
  Donderdag 13 februari 2025 (rondleiding geheel engelstalig!)
  Dinsdag 4 maart 2025
  Donderdag 27 maart 2025
  Dinsdag 8 april 2025
  Donderdag 8 mei 2025 (rondleiding geheel engelstalig!)
  Dinsdag 27 mei 2025
  Donderdag 19 juni 2025
  Dinsdag 24 juni 2025