Onderwijsconcept

Onderwijs heeft als taak om kinderen een sterke basis mee te geven op het gebied van taal, lezen  en rekenen. We geven onderwijs in deze vakken met behulp van recente en moderne methodes die voldoen aan de kerndoelen.

Binnen het onderwijs noemen we dit de kernvakken. Naast de kernvakken zijn er de vakken zoals: geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschap, digitale geletterdheid, creatieve vorming en natuur-en techniek die we vormgeven op basis van de kerndoelen en die we thematisch aanbieden in de groepen 1 t/m 8 middels 4X wijzer. De vakken bewegingsonderwijs en muziek worden gegeven door een vakleerkracht.

Ieder kind leert en ontwikkelt anders. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Wij bieden het onderwijs op diverse manieren aan, we leren niet alleen uit boeken en (werk)schriften maar verwerken leerstof ook door middel van bewegen, zelfcorrigerende leermaterialen en veel betekenisvolle visuele ondersteuning. Leren kun je alleen, in een tweetal, in een kleine groep of samen met een leerkracht. Binnen de instructie houden we rekening met kinderen die meer tijd of meer uitleg in kleine stapjes nodig hebben. 

Wij vinden het als school belangrijk dat je kunt worden wie je bent. Dat je je interesses en talenten ontdekt en die verder ontwikkelt. Daarvoor vinden wij een veilige omgeving van groot belang waarin ook sprake is van een bepaalde mate van keuzevrijheid.

Kinderen die zelfkennis ontwikkelen en ontdekken wat ze belangrijk en interessant vinden en wat ze goed of minder goed kunnen, leren daarmee hoe ze hun eigen leven willen vormgeven, hoe ze met anderen om willen gaan en hoe ze kunnen bijdragen aan de samenleving.

Om de ontwikkeling voor een kind zichtbaar te maken werken wij met een portfolio. Wij zien het kind als een actor binnen zijn/haar eigen leerproces. Dit houdt in dat kinderen nadenken over wie ze zijn, waar ze sterk in zijn maar ook over wat ze nog moeilijk vinden en hoe ze hun persoonlijke leerdoel kunnen bereiken. De leerkracht heeft binnen dit proces een cruciale rol en voert met het kind leergesprekken over zowel de sociaal-emotionel ontwikkeling als over de cognitieve ontwikkeling