Leerlingenraad

Op prinsjesdag wordt jaarlijks de verkiezing gehouden van de leerlingenraad. Alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich verkiesbaar stellen. De leerlingen ontwerpen posters waarop zij hun standpunten duidelijk maken aan de leerlingen en de school.

De kinderen van de leerlingenraad vergaderen bijna wekelijks en praten dan over uiteenlopende onderwerpen binnen de school. De notulen worden in de klassen besproken.