Leerlingenraad

Binnen onze school hebben wij een leerlingenraad. De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat zij weten dat hun stem belangrijk is. Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen en bevorderen tevens hiermee het actief burgerschap van kinderen. Wij vinden het belangrijk kinderen te betrekken en verantwoordelijkheid te geven over schoolse zaken.

De organisatie:

  • In groep 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks verkiezingen gehouden.
  • Dit kan door middel van een spectaculaire campagne of door een kringgesprek met stemronde.
  • Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen. In de eerste vergadering worden een voorzitter, secretaris en een notulist gekozen.
  • Zij komen 1x per maand bij elkaar, onder schooltijd of op enig moment dat een van de leden daartoe oproept.
  • De besluiten die worden genomen worden door de leden in de eigen klas toegelicht.
  • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.