Leesproblemen en dyslexie

Voor ons is het belangrijk om kinderen met lees -en spellingsproblemen zo prettig mogelijk te begeleiden. Wij voldoen hierbij altijd aan het landelijk protocol m.b.t. dyslexie. Wanneer u geinteresseerd bent in ons leesbeleid kunt u ons protocol hier downloaden. In het protocol kunt u lezen over ons aanbod op het gebied van (aanvankelijk) lezen en spellen. Ook het extra aanbod dat wij bieden aan kinderen die moeite hebben met lezen en/of spellen komt aan de orde. Ook kunt hierin de stappen lezen die ondernomen worden wanneer er een vermoeden bestaat m.b.t. dyslexie.